loading

Stellagalan

Stellagalan den 20 april 2020
för kvinnliga
proffs inom svensk gastronomi

 

Följ oss på MyNewsdesk där hittar du mer information.

fb colorfbinst colorinsttw colortw

Om oss

Om Oss

I slutet av 2016 beslutade sig en grupp kvinnor med lång erfarenhet av matvärlden, kök, bar och restaurang att det var dags att skapa jämställdhet i den gastronomiska branschen. Problemet handlade inte bara om lön, position, arbetsmiljö och uppgifter utan lika mycket om bristen på synlighet vid tävlingar och galor, i jurys och inte minst i media.

Så startades Stellagalan med målet för att synliggöra de mest meriterade och ambitiösa kvinnorna inom gastronomin. Långsiktigt tänker vi oss att arbetet också bygga broar mellan mentorer och unga i branschen samt skapa förebilder som kan inspirera och stärka kommande generationer kvinnor.

I Januari 2018 arrangerades den första Stellagalan som besöktes av över 250 engagerade och betydelsefulla kvinnor. På galan år 2019 deltog runt 450 kvinnor och män som ville stödja arbetet för en jämställd gastronomi. Samtidigt utökades galan med ett forum där representanter för branschen diskuterade förändringsarbete och arbetsklimat.

Syfte
Stellagalans arbetsgrupp ska bygga en plattform för att synliggöra fler kvinnor inom gastronomin och konstruktivt arbeta för att öka jämställdheten i branschen.

Affärsidé
Stellagalan ska belysa de problem som finns och arbeta för förändring. För att åstadkomma detta erbjuder vi företag och organisationer att aktivt bidra till arbetet för ett jämställt arbetsliv. Det sker genom Stellagalans olika arrangemang, t ex debattforum, gala, stipendie- och mentorsprogram.

Vision
Att skapa en bransch som är jämställd, både beträffande status och ekonomi. Stellagalan vill bidra till en arbetsmarknad där man inte fokuserar på kön utan på kompetens och prestation.

Strategi
Vi vill samla alla goda krafter som vill arbeta för en jämställd bransch. Samarbetspartners erbjuds utrymme och uttrycksmöjlighet under gala och forum och ges plats i media före under och efter Stellagalan 2020. Tillsammans synliggör vi jämställdhetsfrågan och skapar intresse för galan.

Vilka är vi?
Stellagalan drivs av Anette Rosvall, Karoline Nordenfors, Ida Ström, Anna Antonia Svedberg, Maja Berthas, Ella Nilsson, Anita Lindström och Anna Lind Lewin.

Medvetna, modiga sponsorer och samarbetspartners som hittills bidragit till Stellagalan är
Vill du också vara med på resan mot nästa gala?

Kontakta oss på info@stellagalan.se

Kontakt
förnamnefternamn@stellagalan.se

Anette Rosvall

070-741 67 48

Karoline Nordefors

070-676 00 31

Ida Ström

076-202 02 08

Anita Lindström

070-898 55 00

Maja Berthas

070-776 00 12

Ella Nilsson

070-244 42 21

Anna Lind Lewin

070-656 31 31

Anna-Antonia Svedberg

070-457 59 93